info@itaca.gal
O proxecto Erasmus+ "The adventure of reading" chega ao seu fin despois de dous anos de cooperación transnacional

O proxecto Erasmus+ "The adventure of reading" chega ao seu fin despois de dous anos de cooperación transnacional

'The adventure of reading' é un proxecto de educación de persoas adultas subvencionado polo programa Erasmus+ dentro das chamadas Asociacións Estratéxicas, no que participamos Xandobela desde Galicia, Associação Para o Desenvolvimento de Pitões desde Portugal e La Corte della Carta desde Italia.

 

É unha estratexia de cooperación transnacional que busca desenvolver competencias e capacidades nas persoas adultas interesadas no fomento da lectura e a promoción de hábitos lectores a través de enfoques creativos para a dinamización da cultura, o multilingüismo e a interacción social. Buscouse crear unha metodoloxía integral, innovadora, práctica e transferible a calquera contexto e realidade social, para a animación á lectura, a través de diversas actividades: estudo e identificación de boas prácticas nos tres países, a experimentación con métodos e actividades durante a execución de iniciativas locais e un exhaustivo proceso de avaliación de todas estas medidas.

 

 

O noso reto e misión é conseguir artellar unha metodoloxía que xunte todos estes elementos de xeito coherente, rigoroso, integral, didáctico e, que ao mesmo tempo, sexa transferible e susceptible de ser introducida en calquera contexto e realidade social e/ou cultural.

 

Para isto, tres organizacións europeas que traballan na animación á lectura/literatura desde enfoques diferentes (tradición e narración oral; teatro e creación de recursos; mediación para a animación á lectura) e con procedencias e realidades locais moi diversas (ámbito rural, semiurbano e urbano) compartimos durante dous anos os nosos coñecementos e experiencias coa finalidade de crear e testar novos enfoques e métodos innovadores para o fomento do hábito lector. Foron moi numerosas e variadas as actividades desenvolvidas tanto a nivel rexional como a nivel transnacional, coa inestimable cooperación de parceiros locais que propiciaron a creación dunha rede de colaboradores estable e motivada: obradoiros e xogos literarios, recuperación de literatura de tradición oral, actividades formativas, creación e difusión de propostas escénicas colectivas, dinamización de obras literarias, creación de espazos para a lectura...

 Froito do proceso de investigación e experimentación de novas metodoloxías no campo da animación á lectura e o fomento de hábitos lectores, elaboráronse dous produtos intelectuais, dispoñibles en español, inglés, galego, portugués e italiano:

 

Estas guías pretenden ser unha ferramenta práctica e útil para un grande número de profesionais e colectivos: mestres, técnicos e programadores culturais, artistas, educadores/as non formais, editores, libreiros/as, bibliotecarios/as, estudantes, contacontos, narradores orais e calquera persoa interesada.


Artigo publicado por

Hadri Rei


Comparte esta publicación


 

Deixa o teu comentario